COVID19 – FISKALNE POGODNOSTI I DIREKTNA DAVANJA

Uredba je stupila na snagu 10. Aprila 2020 godine.

Fiskalne pogodnosti se tiču mogućnosti odlaganja dospelosti za plaćanje:

  • poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada,
  • poreza i doprinosa na ličnu zaradu preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika,
  • akontacija poreza na prihod od samostalne delatnosti za preduzetnike i preduzetnike poljoprivrednike koji su se opredelili za ličnu zaradu i za preduzetnike druga lica,
  • akontacija poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti za preduzetnike paušalce, preduzetnike i preduzetnike poljoprivrednike koji se nisu opredelili za ličnu zaradu,
  • akontacija poreza na dobit pravnih lica.

Pored odlaganja dospelosti Uredbom je utvrđeno i pravo na odlaganje plaćanja na najviše 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate.

Direktna davanja su bespovratna novčana sredstva koja se uplaćuju privrednim subjektima i koja mogu da se koriste isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima i za isplate preduzetnicima.

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.