MINIMALNA CENA RADA ZA 2023. GODINU

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar – decembar 2023. godine iznosiće 230 dinara (neto), po radnom času.

Vlada Srbije je donela odluku o povećanju minimalne cene rada sa 201,22 na 230,00 dinara po satu. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 105 od 14.9.2022. godine.

Shodno tome, neto minimalna zarada za isplate u toku 2023. godine će iznositi:

  • za mesec sa 160 radnih sati: 36.800,00 dinara.
  • za mesec sa 168 radnih sati: 38.640,00 dinara.
  • za mesec sa 176 radnih sati: 40.480,00 dinara.
  • za mesec sa 184 radna sata: 42.320,00 dinara.

Iznosi bruto minimalne zarade za isplate od 1. januara 2023. godine će iznositi (u skladu sa predloženim novim poreskim oslobođenjem od 21.712 dinara i smanjenjem stope doprinosa za PIO na teret poslodavca za 1%):

  • za mesec sa 160 radnih sati: 49.399,15 dinara.
  • za mesec sa 168 radnih sati: 52.023,98 dinara.
  • za mesec sa 176 radnih sati: 54.648,79 dinara.
  • za mesec sa 184 radna sata: 57.273,60 dinara.

Podsećamo da je sadašnja minimalna cena rada (važi do kraja decembra 2022. godine) 201,22 dinara po času, što znači da je nova minimalna cena rada uvećana u odnosu na sadašnju za 14,3%.

Sve isplate minimalne zarade zaključno sa 31.12.2022. godine vrše se po 201,22 dinara neto po radnom času a sve isplate koje se vrše od 1.1.2023. godine se vrše po 230,00 dinara po radnom času, bez obzira na mesec za koji se vrši isplata.

Tabela sa iznosima neto i bruto minimalnih zarada po mesecima se nalazi ovde.

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.