NEKOLIKO PITANJA I ODGOVORA IZ OBLASTI DIGITALNE IMOVINE

Nakon što smo objavili tekstove o poreskom tretmanu digitalne imovine za fizička i pravna lica, pisali su nam svi koji su imali dodatna pitanja. Par ćemo izdvojiti ovde.

Zakon o porezu na dobit pravih lica članom 30b propisuje da je ako se pravno lice odluči da dobit od kriptovalute uloži u neko drugo pravno lice ili investicioni fond koji su rezidenti Republike Srbije u tom slučaju su oslobođeni plaćanja kapitalne dobiti. Da li je moguće ulagati kapital nazad u taj isti DOO ili to mora biti drugi obveznik?

Prema našem mišljenju konkretno poresko oslobođenje isključivo se primenjuje ukoliko obveznik koji je ostvario kapitalni dobitak prenosom digitalne imovine, tako ostvareni dobitak uloži u osnovni kapital nekog drugog srpskog privrednog društva ili investicioni fond (čiji je centar poslovnih/investicionih aktivnosti vezan za Republiku Srbiju). Naime, ovako koncipirano poresko oslobođenje primarno ima za cilj motivisanje poreskih obveznika koji ostvaruju dodatna novčana sredstva prenosom digitalne imovine, da ta novčana sredstva iskoriste za investiranje (u druga pravna lica kojima je to potrebno) i time dalje podstiču ukupan razvoj i privredni rast Republike Srbije.

Vrlo je važno napomenuti, da kapitalni dobitak koji poreski obveznik ostvari, odnosno zarađena dodatna novčana sredstva svakako već predstavljaju vlasništvo obveznika i povećavaju njegovu ukupnu vrednost i ne može ih ponovo “investirati” isključivo promenama određenih pozicija u finansijskim izveštajima (već mora doći do promene substance – odnosno odliva dodatno zarađenih novčanih sredstava). Sa druge strane, da je na primer predmetnom odredbom eksplicitno navedeno, da ukoliko dodatna sredstva ostvarena prenosom digitalne imovine, obveznik investira u nabavku na primer: novih osnovnih sredstava ili software-a i slično (odnosno investira u bilo koju komponentu koja treba da doprinese daljem razvoju poslovanja), u tom slučaju bi tako koncipirano oslobođenje imalo jasan cilj i smisao kada govorimo o investiranju zarađenog u sopstvene resurse. Stim u vezi odredba definisana članom 30b ne može se tumačiti na način kako je predstavljano ovim pitanjem.

DOO je imao prihod od 100.000 eur u godini, od kojih je 50.000 eur otišlo na bruto iznos plata zaposlenih. Drugi deo od 50.000 DOO troši tako što ulaže taj novac u kriptovalute. Kakav je poreski tretman i koje su obaveze DOO- a da plati na kraju jedne godine?

Shodno navedenom, izvodi se zaključak da je DOO ostvario dobit za posmatranu godinu u iznosu od EUR 50.000. Konkretni iznos dobiti biće oporezovan uz primenu opštih pravila po stopi od 15%. Sa druge trane, investirani iznos od EUR 50.000 u kriptovalute ne predstavlja predmet oporezivanja u momentu investiranja, odnosno ukoliko DOO u narednim periodima izvrši prenos virtualnih valuta (koje je stekao po vrednosti od EUR 50.000) po vrednosti od na primer 70.000, porez na ostvareni kapitalni dobitak u iznosu od EUR 20.000 biće obračunat po stopi od 15%. Ukoliko DOO ostvareni kapitalni dobitak po osnovu prenosa digitalne imovine od EUR 20.000 na primer uloži u istom poreskom periodu u srpsko privredno društvo ili investicioni fond (čiji je cenatar poslovnih/investicionih aktivnosti vezan za Republiku Srbiju), tako ostvareni kapitalni dobitak može u potpunosti biti izuzet od oporezivanja.

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.