PORESKA UPRAVA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI PODNOSI PPP-PD NAKON ISTEKA ROKA

Počev od Maja meseca 2021 godine, počeo je sa radom dorađeni informacioni sistem Poreske uprave putem kojeg se automatski vrši podnošenje Pojedinačnih poreskih prijava o obračunatim porezima i doprinosima (PPP-PD) po službenoj dužnosti na najnižu osnovicu doprinosa kada poslodavci nisu podneli prijavu do kraja meseca za prethodni mesec.

Novi sistem se oslanja na podatke same Poreske uprave i podatke Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (sistem CROSO). Samim tim, ukoliko su podaci u CROSO neažurni moguće je da dođe do neispravnih podataka i u poreskim prijavama PPP-PD. Poreski obveznik nakon što primeti neku grešku može podneti izmenjenu PPP-PD prijavu ili obrazac ZIG kako bi prijava bila stornirana (ako nije trebalo da bude podnešena) i na taj način korigovati neispravne podatke.

Što se tiče prijava koje su podnete za zaposlene koji su na bolovanju preko 30 dana, smatramo da za njih nije trebalo podnositi automatske prijave po službenoj dužnosti. Pretpostavljamo da su u Poreskoj upravi uvideli tu grešku i da će izvršiti ispravku sistema za ubuduće.

Za prijave koje su već podnete za zaposlene koji su na bolovanju preko 30 dana potrebno je podneti obrazac ZIG kako bi prijava bila stornirana. Takvu prijavu sa šifrom 109 nije ni moguće izmeniti sa šifrom 204 (bolovanje preko 30 dana), jer je sama šifra 109 predviđena samo za zaposlene (koji nisu na bolovanju preko 30 dana) i za preduzetnike na ličnoj zaradi.

Izvor: neobilten

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.