PROPISAN ZAHTEV I IZNOSI NAKNADA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE RAČUNOVODSTVENIH USLUGA

Komora ovlašćenih revizora objavila je na svom sajtu Pravilnik o formi i sadržini zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, kao i naknadi za izdavanje dozvole.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Komore.

Podsećamo da je, u skladu sa odredbama novog Zakona o računovodstvu, dozvola za pružanje računovodstvenih usluga jedan od uslova za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, koji počinje sa radom 1. Januara 2021 godine. Krajnji rok za upis u Registar je tri godine od stupanja na snagu novog Zakona o računovodstvu, odnosno do 1. Januara 2023 godine.


Zahtev za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga podnosi se na Obrascu 1, koji se nalazi u prilogu Pravilnika, a dostupan je na internet stranici Komore.

Naknada za podnošenje zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga plaća se Komori u iznosu od:
– 24.000 dinara za pravna lica
– 17.000 dinara za preduzetnike.

Izvor: Komora ovlašćenih revizora

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.