REGISTAR RAČUNA JAVNIH PRIHODA

U nastavku je dat plan računa za uplatu javnih prihoda iz Priloga 1 Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa:

 

 

Izvor: Web stranica Ministarstva finansija

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.