SIVA KNJIGA NALED-a

Siva knjiga sadrži 100 najznačajnijih preporuka privrede, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva za otklanjanje administrativnih prepreka poslovanju u Srbiji i predstavlja jedan od ključnih dokumenata kojim se rukovode državne institucije u planiranju i sprovođenju regulatornih reformi.

Siva knjiga:

Od početka objavljivanja 2008. godine, Siva knjiga je doživela 12 izdanja i predstavila 268 preporuka za unapređenje poslovnog okruženja. Od tog broja, u potpunosti je rešeno 72 (27%), a delimično 59 preporuka (22%), što znači da je polovina pronašla put do zakonodavca.

U 2020. sprovedeno je 13 preporuka – svega dve u potpunosti i 11 delimično – što ukazuje na nešto sporiji tempo reformi u odnosu na prethodnu 2019. godinu, za šta se može okriviti i aktuelna situacija izazvana pandemijom koronavirusa. S druge strane, izuzimajući reformski vrlo aktivnu 2019, pomenut rezultat nije slabiji od prosečnog za proteklih 12 godina.

Siva knjiga 13 simbolično donosi i novih 13 preporuka za Vladu Srbije i ponavlja 87 nerealizovanih predloga iz prethodne godine. Ono što razlikuje novo izdanje od prethodnih jeste 15 preporuka koje smo označili tzv. kovid-19 bedžom kako bismo ukazali na najčešće administrativne prepreke sa kojima se građani i privreda suočavaju tokom pandemije. Ovi predlozi se primarno odnose na potrebu digitalizacije i unapređenja zdravstvenog sistema, regulisanja rada od kuće i drugih fleksibilnih oblika angažovanja i smanjenje poreskog opterećenja privrede.

I ove godine, izdvojeno je deset prioritetnih preporuka za nadležne institucije, među kojima se posebno ističu one usmerene na modernizaciju rada državne uprave, povećanje transparentnosti i smanjenje troškova kod poreskih obveznika.

Prvi koraci

Siva knjiga nastala je 2008. kao rezultat želje NALED-a da okupi sve segmente društva i podstakne ih da se aktiviraju i doprinesu realizaciji zajed­ničkog zadatka – izgradnji boljeg poslovnog ambijenta kroz eliminisanje suvišnih i zastarelih birokratskih procedura. Nijedna inicijativa ni pre ni posle Sive knjige nije se na sistematičan način bavila rešavanjem administrativnih i praktičnih problema sa kojima se privreda svakodnevno susreće u svom poslovanju, što je doprinelo da publikacija zaživi i bude prihvaćena u institucijama kao osnovni strateški dokument u planiranju regulatornih reformi.

Krajem maja 2008. javnosti je predstavljena kampanja „Iz lavirinta“ koju je NALED pokrenuo u saradnji sa USAID-om i televizijom B92. Građani i privreda pozvani su da kandiduju komplikovane procedure i predlože način njihovog unapređenja. Tokom juna, na adresu NALED-a stiglo je čak 245 obrazloženih predloga od kojih je 55 zaslužilo mesto u prvom izdanju Sive knjige. Tom prilikom, troje građana nagrađeno je za preporuke koje su dali institucijama u domenu unapređenja procedure dobijanja PIB-a, izdavanja građevinske dozvole i podnošenja poreskih prijava.

Ključni rezultati

Siva knjiga doprinela je otklanjanju nekih od najpoznatijih birokratskih prepreka. Tako je na inicijativu NALED-a uvedena uplata poreza i doprinosa na zarade na jedan umesto na 12 računa, ukinuta je dnevna uplata pazara, eliminisana je obaveza da zahtevi za izvod iz evidencija ne budu stariji od šest meseci, izbačena je iz upotrebe radna knjižica, uvedena je automatska overa zdravstvene knjižice i unapređena procedura izdavanja građevinske dozvole. Oni koji žele da pokrenu sopstveni biznis sada lakše dolaze do poreskog identifikacionog broja (PIB) pri registraciji u APR-u, a ukoliko su mikro ili malo preduzeće oslobođeni su plaćanja firmarine. Trudnice i porodilje više ne moraju da prikupljaju desetine različitih originala i fotokopija da bi ostvarile pravo na naknadu tokom odsustva, prijava radnika može da se obavi potpuno elektronski preko internet portala centralnog registra dok privreda više ne mora da koristi pečat pri otvaranju računa u banci i obavljanju platnog prometa.

Izvor: NALED

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.