MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

MINIMALNA CENA RADA ZA 2021 GODINU

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period Januar – Decembar 2021 godine iznosiće 183,93 dinara (neto), po radnom času. Vlada Srbije je donela odluku o povećanju minimalne cene rada sa 172,54 na 183,93 dinara po satu. Shodno tome, neto minimalna zarada za isplate u toku 2021 godine će iznositi: […]

MINIMALNA ZARADA za 2021 godinu

U nastavku dajemo pregled minimalne cene rada sa radnim satima za 2021 godinu:   MINIMALNA ZARADA tabela   Izvor: web stranica Paragrafa

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.