KORONA REDARI – OBAVEZA ZA POJEDINE PRIVREDNE SUBJEKTE

U „Službenom glasniku RS“, broj 126 od 23.10.2020 godine objavljene su dopune Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19. Propisana je obaveza za određene privredne subjekte da obezbede da u objekte ne ulaze, odnosno da u njima ne borave lica koja ne nose lične zaštitne maske, kao i da se na vidnom […]

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.