OSNIVANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA U APR ISKLJUČIVO ELEKTRONSKI

Agencija za privredne registre je objavila da će se registraciona prijava za osnivanje privrednih društava od 17. maja 2023. godine podnositi isključivo u elektronskoj formi. Od tog datuma više neće postojati mogućnost da se APR-u prijava za osnivanje privrednog društva podnese u papirnoj formi. Prihvatanje prijave za osnivanje privrednog društva isključivo u elektronskoj formi je […]

UDRUŽENJA – OSNIVANJE, POREZI I RAČUNOVODSTVO

Udruženja građana osnivaju se prema važećim propisima kao neprofitne organizacije civilnog sektora koje rade u cilju opšteg dobra. Iako često zaključujemo da ove organizacije ne zarađuju, u praksi se pokazalo da mogu ponuditi proizvode i usluge koje naplaćuju. U ovom slučaju je nadležan Zakon o udruženjima, koja su dobrovoljna, nevladina, nedobitna i rade u opštem […]

ŠTA SVE TREBA ZNATI KADA SE OSNIVA UDRUŽENJE, ZADUŽBINA ILI FONDACIJA?

Da li znate, koja su prava i obaveze udruženja, zadužbina i fondacija kada se registruju u Srbiji? Na stranici Agencije za privredne registre (APR) u delu „Registri/ Udruženja/ Uputstva“ je objavljena brošura „Šta bi trebalo da znate kada osnivate udruženje, zadužbinu ili fondaciju.“Vodič je namenjen organizacijama civilnog društva u osnivanju i sadrži korisne informacije o […]

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.