MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

POVERAVANJE VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA ISKLJUČIVO LICIMA SA DOZVOLOM

Ministarstvo finansija je objavilo obaveštenje o poveravanju vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja, u kojem se podsećaju pravna lica i preduzetnici da mogu poveriti te poslove isključivo pravnim licima i preduzetnicima koji imaju dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga i koja su upisana u Registar pružalaca računovodstvenih usluga kod APR. Za nepostupanje u skladu sa […]

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.