MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

SAŽETAK UPUTSTVA TESTA SAMOSTALNOSTI ZA PREDUZETNIKE

Test samostalnosti počeo je sa primenom od 01. marta 2020. godine i tim povodom je Poreska uprava objavila uputstvo za primenu testa samostalnosti, kojim preciznije definiše kako će se posmatrati kriterijumi. U nastavku se nalazi pojednostavljeno uputstvo, za koji se nadamo da će vam biti od koristi. Kriterijum 1.Radno vreme, odmor i odsustva preduzetnikaOčekuje se […]

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.