Knjiga meseca 01: „Bogati otac siromašni otac“ Robert Kiosaki

NE RADITE ZA NOVAC, NEKA NOVAC RADI ZA VAS! Recepti za finansijski uspeh se često tretiraju kao nedokučive tajne za one koji sa novcem ne umeju. Neki očevi to znaju bolje od drugih, ali češće ne posedaju takvo znanje da prenesu na svoje potomke, jer im je i samima bilo uskraćeno. Istina je da su […]

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.