MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

DEVIZNA FAKTURA – OBAVEZNO ISKAZIVANJE IZNOSA I U DINARIMA

Od 1. Jula 2021 godine, od kada je počela primena novog Pravilnika o PDV, neka pravila u vezi sa iskazivanjem iznosa u dinarima na fakturama koje se naplaćuju u stranoj valuti su precizirana, dok su neka druga pravila nova.

Član 197. Pravilnika o PDV glasi:

„Ako se naknada za promet dobara, odnosno usluga naplaćuje u stranoj valuti, iznos osnovice i iznos PDV, odnosno iznos naknade za pojedinačne promete dobara, odnosno usluga može biti iskazan u stranoj valuti, a podatak o ukupnom iznosu osnovice i ukupnom iznosu PDV, odnosno ukupnom iznosu naknade mora biti iskazan u dinarima.“

Iz odredaba navedenog člana pravilnika nedvosmisleno proizlazi da za iznose osnovice, PDV i naknade za pojedinačne promete (pojedinačne stavke fakture) ne postoji obaveza iskazivanja u dinarima.

Međutim, ukupan iznos osnovice i ukupan iznos PDV, odnosno ukupan iznos naknade mora biti iskazan u dinarima.

Prema tome, kada se radi prometu koji se naplaćuje u stranoj valuti, od 1. jula 2021. godine važi sledeće:

  • ako se radi o prometu koji je oporeziv PDV, ukupan iznos osnovice i ukupan iznos PDV mora biti iskazan u dinarima;
  • ako se radi o prometu koji nije oporeziv PDV ili je oslobođen PDV, ukupan iznos naknade mora biti iskazan u dinarima.

Izvor: neobilten

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.