MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

DIGITALNA IMOVINA i PDV

Po Zakonu o PDV i članu 25. prenos kriptovaluta je oslobodjen obračunavanja PDV. Medjutim za digitalne tokene tako nešto zavisi od slučaja do slučaja.

Šta to u prevodu znači?

Zakonodavac je dao mogućnost da se prilikom prodaje kriptovaluta ne obračunava PDV, što znači da u (npr) izdatom računu jedne kripto menjačnice ne postoji stavka PDV-a od 20%. Ovo automatski znači da je krajnji kupac kriptovaluta jeftinije platio iste, odnosno 20% manje.

Medjutim, ova situacija ima i jednu začkoljicu, a to je (npr) slučaj rudarenja kriptovaluta. Ako firma (preduzetnik ili doo) uloži novac u opremu za rudarenje (računari: matične ploče, grafičke karte, napajanja i sl.) on ne sme da koristi prethodni PDV (ne sme da odbija ulazni PDV) prilikom kupovine te opreme!

Ipak, ovo se ne odnosi i na digitalne tokene, te ovde posvećujemo najviše pažnje.

Poreski tretman prenosa digitalnog tokena prevashodno zavisi od ekonomske suštine konkretnog digitalnog tokena.

Prema načelu fakticiteta propisanog zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija, poreske činjenice određuju se prema njihovoj ekonomskoj suštini. Na osnovu ekonomske suštine poreskih činjenica određuje se pravna priroda konkretne radnje, transakcije, posla i dr.

Sa tim u vezi, s obzirom na to da digitalni tokeni mogu imati različitu svrhu u smislu različitih prava njihovih imalaca:

  • njegovim prenosom može da stekne konkretna dobra ili usluge, bez bilo kakvih garancija izdavaoca digitalnog tokena, odnosno bez mogućnosti bilo kakvih zahteva prema izdavaocu digitalnog tokena ˗ na prenos tog digitalnog tokena primenjuje se član 25. Zakona, s obzirom na to da takav digitalni token, sa aspekta Zakona o PDV, treba tretirati kao kriptovalutu (ne obračunava se PDV)
  • njegovim prenosom od izdavaoca digitalnog tokena ili trećeg lica može da stekne dobra ili usluge, pri čemu je to pravo ustanovljeno danom izdavanja digitalnog tokena i konkretni token ima elemente vrednosnog vaučera u skladu sa Zakonom o pdv – na prenos tog digitalnog tokena primenjuju se pravila koja se odnose na vrednosne vaučere – jednonamenske i višenamenske (obračunava se PDV)
  • po osnovu njegovog posedovanja može da ostvari određena prava od izdavaoca tokena, npr pravo na isplatu glavnice i kamate, pravo na novčanu korist zasnovanu na procentualnom učešću u dobiti i dr. – na prenos takvog digitalnog tokena ne obračunava se PDV

Navedeni poreski tretman prenosa digitalnih tokena primenjuje se kako na njihov prenos od strane izdavaoca, tako i na prenos digitalnih tokena od strane drugih lica.

Primeri:

Finspot tokeni – ne obračuvana se PDV
NFT tokeni – obračunava se PDV

Važno: zbog gore navedenih razloga, te velike pravne nesigurnosti koja trenutno postoji u aspektu PDV-a kod digitalnih tokena, u svakom konkretnom slučaju savetujemo da se uvek traži Mišljenje Ministarstva finansija za pojedinačni token i vrstu tokena. Taksa za takvo mišljenje se plaća i u roku od obično dva meseca Ministarstvo objavi mišljenje, te mislimo da je ovo trenutno jedini siguran način za privrednike u Srbiji da se obezbede dok ne dodje do nekih novih izmena i dopuna Zakona.

Tekst pisao: Miloš Praštalo, CPA
CEO & Founder

 

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.