DOSTAVLJANJE PREPISA ARHIVSKE KNJIGE OBAVEZNO OD 2022 GODINE

Ministarstvo kulture i informisanja (koje je nadležno za Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti) donelo je mišljenje broj 011-00-71/2021-02 od 29.04.2021 godine.

U mišljenju je iznet stav da obaveza dostavljanja prepisa arhivske knjige nadležnom arhivu za privredna društva nastaje 2022 godine:

„U vezi sa pitanjem i iskazanom nedoumicom u vašem dopisu koja se odnosi na obavezu stvaraoca i imaoca dostavljanja prepisa arhivske knjige nadležnom arhivu, s obzirom na to da se shodno članu 9. stav 2. tačka 7) Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti obaveza odnosi na dostavljanja nadležnom arhivu prepisa arhivske knjige najkasnije do 30. aprila tekuće godine, za dokumentarni materijal nastao u prethodnoj godini, a da je Zakon u primeni od 2. februara 2021. godine, od kada se odnosi i na dokumentarnu građu u nastajanju, mišljenja smo da obaveza dostavljanja prepisa arhivske knjige nadležnom arhivu za privredna društva nastaje 2022 godine.“

Kao što je navedeno u delu mišljenja, s obzirom da se obaveza dostavljanja prepisa arhivske knjige do 30.04. tekuće godine odnosi na dokumentarni materijal nastao u prethodnoj godini, a da je Zakon u primeni od 02.02.2021 godine, zaključak je da ta obaveza za privredna društva nastaje tek 2022 godine.

Dakle, privredna društva su u obavezi da dostave prepis arhivske knjige u 2022 godini (za 2021 godinu), a preduzetnici nisu u obavezi dostavljanja ni u 2022 godini.

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.