FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2021. GODINU – ROKOVI I OBIM

Na osnovu člana 44. stav 1. Zakona o računovodstvu (u daljem tekstu: Zakon), redovni godišnji finansijski izveštaji i izveštaji o neaktivnosti za 2021. godinu dostavljaju se APR najkasnije do 31. Marta 2022. godine.

Statistički izveštaj se takođe dostavlja do 31. Marta 2022. godine (član 44 stav 3. Zakona).

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaji za 2021. godinu dostavljaju se APR najkasnije do 4. Maja 2022. godine.

Uz finansijske izveštaje se više ne dostavlja odluka o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka, a odluku o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja dostavljaju samo obveznici revizije (član 45. stav 1. Zakona).

Pravna lica i preduzetnici koji na osnovu izvršene revizije finansijskih izveštaja koriguju svoje finansijske izveštaje za 2021. godinu, te korigovane izveštaje dostavljaju APR najkasnije do 30. Juna 2022. godine, odnosno do 1. Avgusta 2022. godine za konsolidovane izveštaje (član 45. stav 2. Zakona).

Samo preduzetnici i druga pravna lica koji su razvrstani kao mikro pravna lica sastavljaju redovan godišnji finansijski izveštaj koji obuhvata Bilans stanja i Bilans uspeha (član 29. stav 7. Zakona).

Svi ostali preduzetnici i pravna lica sastavljaju i Napomene uz finansijske izveštaje (član 29. stav 6. Zakona), a velika i srednja pravna lica, matična pravna lica i javna društva sastavljaju još i Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o promenama na kapitalu i Izveštaj o tokovima gotovine (član 29. stav 5. Zakona) – tzv. kompletan set izveštaja.

Razlike u setu izveštaja u odnosu na ranije godine su sledeće:

  • Napomene uz finansijske izveštaje su obavezne za mikro pravna lica (osim za mikro druga pravna lica) i za preduzetnike koji nisu mikro pravna lica;
  • Kompletan set izveštaja je ranije bio obavezan za sve koji primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP, a sada mala i mikro pravna lica i preduzetnici koji se odluče da primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP, ne sastavljaju kompletan set izveštaja.

Izvor: neobilten

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.