MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

OBRAČUN ČLANARINE PKS ZA 2022. GODINU

U „Službenom glasniku RS“ broj 126 od 23.12.2021. godine objavljena je Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2022. godini.

Iznos članarine za 2022. godinu se određuje u skladu sa podacima iz finansijskih izveštaja za 2020. godinu.

U odnosu na prošlu godinu, Odluka o članarini PKS za 2022. godinu se razlikuje u sledećem:

  • kod poziva na broj prilikom uplate članarine za 2022. godinu, posle broja 651 i PIB-a uplatioca dodaje se crtica i broj 2022 (651 – PIB uplatioca – 2022);
  • brisana je odredba kojom je bilo omogućeno ostvarivanje popusta na članarinu za socijalna preduzeća i organizacije (član 12. tačka 3. Odluke).

    Podsećamo da je na sajtu Privredne komore Srbije omogućen obračun iznosa članarine PKS na osnovu unetog PIB-a ili matičnog broja.

Izvor: PKS

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.