GRAĐEVINARSTVO – ŠTA VIŠE NE POTPADA POD OVU OBLAST

Nepromenjeno je osnovno pravilo da se dobrima i uslugama iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV smatraju ona dobra i usluge čiji je promet izvršen u okviru obavljanja delatnosti iz grupa Klasifikacije delatnosti koje su propisane Uredbom o klasifikaciji delatnosti, u vrednosti većoj od 500.000 dinara. Grupe delatnosti su ostale iste.

Novina je da se, izuzetno od osnovnog pravila, dobrima i uslugama iz oblasti građevinarstva, nezavisno od vrednosti, ne smatraju:

  • popravka opreme koja čini sastavni deo objekta, uključujući i popravku delova te opreme;
  • popravka instalacija i delova instalacija iz grupe 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema;
  • isporuka sa ugradnjom, odnosno ugradnja elemenata za kuhinje i kupatila (npr. sudopera, radna ploča, viseći element, tuš kabina, lavabo i dr.), kao i ormana, polica, biblioteka i drugog nameštaja u objektima;
  • isporuka sa ugradnjom, odnosno ugradnja uređaja za grejanje, odnosno hlađenje (npr. klima uređaj, rashladna vitrina i sl., a ne sistemi za grejanje i hlađenje kao što su centralni klimatizacioni sistemi, sistemi za etažno grejanje i dr.);
  • isporuka sa ugradnjom, odnosno ugradnja sistema za zalivanje, odnosno navodnjavanje, kao i pojedinih delova tih sistema (skup koji čine naročito creva, rasprskivači, ventili, pumpe i filteri);
  • isporuka dobara i pružanje usluga u okviru uređenja zelenih površina, uključujući i uređenje zelenih površina u objektima, odnosno na objektima.

    Obveznici koji od 1. Jula 2021 budu vršili promet iz nekih od navedenih oblasti biće poreski dužnici tj. biće dužni da obračunaju PDV na taj promet, nezavisno od toga ko je primalac i nezavisno od vrednosti prometa.

Izvor: Aktiva sistem

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.