IZMENA ZAKONA O PDV – ČLAN 10. PROMET IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA

Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost predviđeno je, pored ostalog, da će ubuduće promet iz oblasti građevinarstva u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 3) zakona biti samo onaj promet čija vrednost je veća od 500.000 dinara, bez PDV.

Nacrt je objavljen na web stranici Ministarstva finansija.

Ukoliko predložene izmene i dopune budu usvojene, primenjivaće se od 1. Januara 2021 godine.

Za promet nakon 1. Januara 2021 godine za koji je plaćen avans (ukupno ili deo) pre navedenog datuma važiće stare odredbe Zakona o PDV.

Izvor: Ministarstvo finansija

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.