ŠTA SE SMATRA POTVRDOM BOLOVANJA U SLUČAJU PROPISANE MERE KARANTINA?

U „Službenom glasniku RS“, broj 136 od 13.11.2020 godine objavljene su izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Izmene i dopune stupaju na snagu danom objavljivanja, odnosno 13.11.2020 godine.

Ovde pišemo o možda najbitnijoj izmeni koja je od značaja za poslovanje privrednih subjekata (u recimo slučaju bolovanja zaposlenog kojem je propisana mera karantina).

Zaposlenima kojima bude određena mera karantina ili karantina u kućnim uslovima, rešenje sanitarnog inspektora o određivanju mere će istovremeno predstavljati i potvrdu o sprečenosti za rad dok ta mera traje.

Zaposlenim licima za vreme provedeno u karantinu pripada odgovarajuća naknada zarade, odnosno plate, u skladu sa zakonom, a rešenje sanitarnog inspektora o određivanju mere karantina istovremeno predstavlja i potvrdu o sprečenosti za rad dok ta mera traje.


Roditelju, odnosno staratelju deteta predškolskog uzrasta ili lica koje ne sme da bude ostavljeno bez nadzora po zakonu, rešenje sanitarnog inspektora o određivanju mere karantina u kućnim uslovima istovremeno predstavlja i potvrdu o sprečenosti za rad dok traje mera karantina u kućnim uslovima određena tim rešenjem.

Prema tome, ovim odredbama je definisano da će i za zaposlene koji nisu zaraženi ali im je određena mera karantina, rešenje o određivanju mere predstavljati i potvrdu o sprečenosti za rad, kojom će kod poslodavca regulisati bolovanje i naknadu zarade za taj period.

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.