KRATAK OSVRT NA POVEZANA LICA I TRANSFERNE CENE

U ovom članku bavimo se povezanim licima u smislu Zakona o porezu na dobit. Zakon ne zabranjuje da povezana lica međusobno posluju.

Propisano je da se poslovanje između povezanih lica obelodani, odnosno da se prihodi i rashodi koji su ostvareni u poslovanju sa povezanim licima iskažu u poreskom bilansu, za preduzetnike u PB-2, a za preduzeća (d.o.o) u PB-1.

Važno je da se pravi razlika u poslovanju do 8 miliona dinara prometa između povezanih lica i preko 8 miliona dinara. Sabiraju se prihodi i rashodi sa povezanim licem, da bi se utvrdilo da li je promet do 8 miliona dinara ili preko tog iznosa.

Jedan entitet može da poslujete sa više povezanih lica, odnosno nije propisano ograničenje. Prometom (prihodom) se smatraju izdati računi za prodatu robu i usluge. Takođe, posmatraju se i primljeni računi za robu i usluge. Zbir prihoda i rashoda sa jednim povezanim licem ukoliko je do 8 miliona dinara – tj prag ulaska u sistem PDV, u tom slučaju dostavlja se izveštaj u skraćenom obliku. Nije potrebno da se radi velika studija i provera da li su cene po kojima se poslovalo dogovorene ili tržišne.
Kada je zbir prihoda i rashoda u poslovanju sa povezanim licem 8 i više miliona dinara, tada je obavezno da se uradi studija u punom obimu gde se primenjuje metodologija provere cena.

Pozajmice

Zakon dozvoljava da privrednici jedni drugima daju pozajmice u manjem obimu. Dozvoljeno je da s vremena na vreme privrednici jedni drugima pomognu da prevaziđu probleme oko tekuće likvidnosti, i da pozajme novac. Potrebno je da ta pozajmica bude potkrepljena ugovorom.
Takođe, ugovorom treba da bude definisano da li se pozajmica daje sa kamtom ili bez kamate. Veoma važan detalj ugovora – kamata.

Ukoliko je pozajmica data povezanom licu bez obračuna i naplate kamate, davalac pozajmice ima dodatne obaveze. Primalac pozajmice nema nikakvih obaveza po pitanju transfernih cena.

Ministarstvo finansija svake godine donosi Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“.
Pomenutim Pravilnikom utvđuju se kamatne stope za date pozajmice povezanim licima, i to definisane su stope za pozajmice u dinarima, devizama itd.

Na osnovu ugovora o beskamatnoj pozajmici dato je povezanom licu npr. 100.000 dinara. Radi lakšeg razumevanja, pretpostavljamo da je suma od 100.000 dinara data 01.01.2020 godine, i da dug nije vraćen. Znači, računa se za celu godinu 100.000 x 4,71% (procenat kamate po pravilniku) = 4.710 din.
Taj iznos bi bio prihod, odnosno toliko bi u realnim okolnostima bilo naplaćeno za kamatu. Taj iznos od 4.710 din se iskazuje u poreskom bilansu – i dodaje se oporezivoj osnovici, znači po ovom osnovu porez na dobit iznosio bi 4.710 x 15% = 706 dinara za preduzeća ili 10% za preduzetnika.

Autor: Biljana Trifunović

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.