MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

OBRAČUN LIČNE ZARADE PREDUZETNIKA OD 01.01.2021

Na obračun lične zarade preduzetnika od 01.01.2021 godine utiču novi neoporezivi iznos zarade i nova najniža i najviša osnovica doprinosa.

Primenjuje se novi neoporezivi iznos zarade od 18.300 RSD dok osnovica doprinosa predstavlja mesečni iznos lične zarade u smislu Zakona o porezu na dohodak građana, s tim što ne može biti niža od najniže mesečne osnovice doprinosa.

Preduzetnik koji ne isplati ličnu zaradu do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec, dužan je da najkasnije do poslednjeg dana tekućeg meseca obračuna i uplati doprinose na najnižu mesečnu osnovicu.

Za obračun lične zarade preduzetnika se ne primenjuju odredbe o obavezi isplate minimalne zarade (važi samo za zaradu zaposlenih u skladu sa Zakonom o radu). Odnosno, lična zarada preduzetnika može biti niža od minimalne zarade, ali se doprinosi plaćaju najmanje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa.

Za preduzetnike (koji nisu osigurani po drugom osnovu) koji određuju bruto ličnu zaradu u iznosu najniže osnovice doprinosa, neto lična zarada za obračune u 2021 godini će iznositi 17.011,40 RSD.

Izvor: Neobilten

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.