MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

MINIMALALNA CENA RADA ZA 2022 GODINU


Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period Januar – Decembar 2022 godine iznosiće 201,22 dinara (neto), po radnom času.

Vlada Srbije je donela odluku o povećanju minimalne cene rada sa 183,93 na 201,22 dinara po satu. Odluka je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 87 od 10.09.2021 godine.

Shodno tome, neto minimalna zarada za isplate u toku 2022. godine će iznositi:

  • za mesec sa 160 radnih sati: 32.195,20 dinara.
  • za mesec sa 168 radnih sati: 33.804,96 dinara.
  • za mesec sa 176 radnih sati: 35.414,72 dinara.
  • za mesec sa 184 radna sata: 37.024,48 dinara.

    Iznosi bruto minimalne zarade za isplate od 1. Januara 2022 godine će iznositi (u skladu sa najavljenim novim poreskim oslobođenjem od 19.300 dinara i smanjenjem stope doprinosa za PIO na teret poslodavca za 0,5%):
  • za mesec sa 160 radnih sati: 43.174,32 dinara.
  • za mesec sa 168 radnih sati: 45.470,70 dinara.
  • za mesec sa 176 radnih sati: 47.767,08 dinara.
  • za mesec sa 184 radna sata: 50.063,45 dinara.

Podsećamo da je sadašnja minimalna cena rada (važi do kraja Decembra 2021 godine) 183,93 dinara po času, što znači da je nova minimalna cena rada uvećana u odnosu na sadašnju za 9,4%.

Sve isplate minimalne zarade zaključno sa 31.12.2021.godine vrše se po 183,93 dinara neto po radnom času a sve isplate koje se vrše od 01.01.2022 godine se vrše po 201,22 dinara po radnom času, bez obzira na mesec za koji se vrši isplata.

Izvor: neobilten

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.