MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

MINIMALNA ZARADA (MINIMALAC) ZA 2024. GODINU

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar – decembar 2024. godine iznosiće 271 dinar (neto), po radnom času.

Shodno tome, neto minimalna zarada za isplate u toku 2024. godine će iznositi:

  • za mesec sa 160 radnih sati: 43.360,00 dinara.
  • za mesec sa 168 radnih sati: 45.528,00 dinara.
  • za mesec sa 176 radnih sati: 47.696,00 dinara.
  • za mesec sa 184 radna sata: 49.864,00 dinara.

Iznosi bruto minimalne zarade za isplate od 1. januara 2024. godine će iznositi:

  • za mesec sa 160 radnih sati: 58.288,16 dinara.
  • za mesec sa 168 radnih sati: 61.380,89 dinara.
  • za mesec sa 176 radnih sati: 64.473,61 dinar.
  • za mesec sa 184 radna sata: 67.566,34 dinara.

Podsećamo da je sadašnja minimalna cena rada (važi do kraja decembra 2023. godine) 230 dinara po času, što znači da je nova minimalna cena rada uvećana u odnosu na sadašnju za 17,83%.

Sve isplate minimalne zarade zaključno sa 31.12.2023. godine vrše se po 230 dinara neto po radnom času a sve isplate koje se vrše od 1.1.2024. godine se vrše po 271 dinar po radnom času, bez obzira na mesec za koji se vrši isplata.

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.