MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

NARODNA BANKA SRBIJE IZDALA PRVE DVE DOZVOLE ZA KRIPTO i TOKEN USLUGE

Pružanje usluga povezanih s digitalnom imovinom uređeno je Zakonom o digitalnoj imovini i podzakonskim aktima nadzornih organa (NBS i Komisije za hartije od vrednosti) donetim na osnovu tog zakona.

Dozvolu za pružanje usluga povezanih s virtuelnim valutama izdaje Narodna banka Srbije koja je 16.12.2022. godine izdala prva dva Rešenja o davanju dozvola za pružanje usluga povezanih s virtuelnim valutama kompanijama VESCON DOO BEOGRAD i MCM 965 DOO BEOGRAD, i to za pružanje sledećih vrsta usluga povezanih sa digitalnom imovinom:

VESCON DOO (crypto12.com) može da obavlja:

 1. Prijem, prenos i izvršenje naloga koji se odnose na kupovinu i prodaju virtuelnih valuta za račun trećih lica.
 2. Usluge kupovine i prodaje virtuelnih valuta za gotov novac i/ili sredstva na računu i/ili elektronski novac.
 3. Usluge zamene virtuelnih valuta za virtuelne valute ili za drugu digitalnu imovinu ako privredno
  društvo ima dozvolu Komisije za hartije od vrednosti za pružanje usluga povezanih s drugom vrstom digitalne imovine.
 4. Čuvanje i administriranje virtuelnih valuta za račun korisnika virtuelnih valuta i s tim povezane usluge.
 5. Upravljanje portfoliom virtuelnih valuta.

MCM 965 DOO (ecd.rs) može da obavlja:

 1. Prijem, prenos i izvršenje naloga koji se odnose na kupovinu i prodaju virtuelnih valuta za račun trećih lica.
 2. Usluge kupovine i prodaje virtuelnih valuta za gotov novac i/ili sredstva na računu i/ili elektronski
  novac.
 3. Usluge zamene virtuelnih valuta za virtuelne valute ili za drugu digitalnu imovinu ako privredno
  društvo ima dozvolu Komisije za hartije od vrednosti za pružanje usluga povezanih s drugom vrstom digitalne imovine.
 4. Čuvanje i administriranje virtuelnih valuta za račun korisnika virtuelnih valuta i s tim povezane usluge.

Na sledećim linkovima možete videti Rešenja kao i detaljnije podatke o pružaocima usluga povezanih s
virtuelnim valutama:

https://nbs.rs/sr/ciljevi-i-funkcije/nadzor-nad-finansijskim-institucijama/digital-imo/reg_di/
https://nbs.rs/sr_RS/ciljevi-i-funkcije/nadzor-nad-finansijskim-institucijama/digital-imo/reg_di/resenja/

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.