NOVA PRAVILA OBRAČUNA GODIŠNJEG POREZA (EKSTRA POREZ)

Krajem prošle godine usvojene su nove izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana. Između ostalih, značajna izmena izvršena je kada je u pitanju godišnji porez na dohodak građana za lica ispod 40 godina života.

Za osobe starije od 40 godina nema promena u vezi sa utvrđivanjem godišnjeg poreza na dohodak građana u odnosu na prethodne godine. Za njih važi sve isto kao i do sada.

Poreski savetnici naglašavaju da za sva lica koja imaju do 40 godina života važi limit za godišnji porez na dohodak građana u visini od tri prosečne godišnje zarade. Plus neto prihod se umanjuje za dodatne tri prosečne godišnje zarade.

Na primeru limita za godišnji porez koji je važio za 2020. godinu, obračun se vrši na sledeći način:

Tri prosečne godišnje zarade: 2.987.424 dinara – limit za godišnji porez za sve.

Za lica ispod 40 godina ne plaća se porez na šest prosečnih zarada, odnosno 2.987.424 x 2 = 5.974.848 dinara

Novi limit za godišnji porez na dohodak građana za 2021. godinu još uvek nije poznat, tačan iznos će se znati tek krajem Februara 2022. godine.

Novi limit će verovatno biti za nijansu veći od onog koji je dat u primeru obračuna.

Ko je u obavezi da plaća porez na dohodak?

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Sve u vezi plaćanja godišnjeg poreza na dohodak graćana nalazi se na sajtu Poreske uprave kao korisničko uputstvo za podnošenje prijave za godišnji porez na dohodak građana u elektronskom obliku.

Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana za 2021. godinu podnosi se najkasnije do 15. maja 2022. godine. Već od ove poreske prijave važiće novi način utvrđivanja godišnjeg poreza za lica ispod 40 godina starosti.

Razlika između “limita” i “dodatnog umanjenja”

Limit za godišnji porez na dohodak građana, koji se u zakonu iskazuje kao tri prosečne godišnje zarade prema poslednjem objavljenom podatku, i dalje isto definisan i da ništa nije menjano u skladu sa novim dopunama zakona.

Taj imit služi kao graničnik, da se zna da li bi trebalo da se podnosi poreska prijava ili ne. To znači da ako neto prihod prelazi limit za godišnji porez na dohodak građana (tri prosečne godišnje zarade), u obavezi je da se podnese poreska prijava. “Dodatno umanjenje” koje je definisano najnovijom dopunom zakona podrazumeva da će se kroz poresku prijavu utvrditi dodatno umanjenje ukoliko obveznik ima manje od 40 godina starosti. To nikako ne znači da uopšte ne treba da se podnese poreska prijava.

Ako imate manje od 40 godina, imajte u vidu da nikako kao limit za podnošenje poreske prijave ne gledate šest prosečnih bruto plata, da ne biste upali u poreski prekršaj.

Često će se dešavati situacije da treba da podnesete poresku prijavu, ali će vam porez biti nula dinara, jer ste kroz prijavu utvrdili dodatno umanjenje od tri prosečne godišnje zarade.

Izvor: biznis.rs

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.