NOVI NAČIN OBRAČUNA AKCIZA ZA JAKA ALKOHOLNA PIĆA

Novi Zakon o izmeni Zakona o akcizama (u daljem tekstu: Zakon) stupa na snagu 05.06.2021 godine.

Izmena Zakona o akcizama se tiče načina obračuna akcize za jaka alkoholna pića.

Od 05. Juna iznos akcize za sva jaka alkoholna pića će se plaćati u iznosu od 46.250 dinara na osnovicu koju čini jedan hektolitar čistog alkohola meren na temperaturi od 20°C, a obračunava se tako što se osnovica množi brojem koji označava zapreminu alkohola izraženu u hektolitrima u gotovom proizvodu.

To znači da će za sve vrste jakih alkoholnih pića sa istim procenatom alkohola iznos akcize biti isti. Iznos akcize više ne zavisi od vrste alkoholnog pića već samo od procenta alkohola. Na pića sa većim procentom alkohola plaćaće se viši iznos akcize.

Novi način obračuna iznosa akcize u odnosu na stari biće nepovoljniji za rakije od voća, a povoljniji za rakije od žitarica i ostala jaka alkoholna pića.

Primer:

  • Rakija od voća sa npr. 42% alkohola. Do sada se akciza plaćala 136,62 dinara po litru. Sada će se plaćati: (462,50* x 42) / 100 = 194,25 dinara po litru.
  • Način obračuna i iznosi akcize za niskoalkoholna pića (23,14 din/lit) i za pivo (26,44 din/lit) nisu menjani.

Prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na alkoholna pića izvršiće se u 2022 godini, indeksom potrošačkih cena u 2021 godini.

Proizvođač jakih alkoholnih pića koji na dan stupanja na snagu Zakona ima proizvedena alkoholna pića dužan je da sa stanjem na taj dan izvrši popis zatečenih zaliha tih proizvoda i da popisne liste dostavi nadležnom poreskom organu u roku od 15 dana.
Jaka alkoholna pića koja su stavljena u promet pre stupanja na snagu Zakona, a obeležena su kontrolnim akciznim markicama u skladu sa odgovarajućim propisom, mogu biti u prometu do isteka zaliha.

Jaka alkoholna pića za koja su preuzete kontrolne akcizne markice pre stupanja na snagu Zakona, obeležavaju se tim markicama u skladu sa važećim propisom. Obeležavanje markicama će se vršiti na isti način kao do sada sve do donošenja novog propisa.

U roku od 9 meseci od stupanja na snagu Zakona će biti usklađeni odgovarajući podzakonski propisi.

Izvor: neobilten

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.