OBAVEZA PRIMANJA I ČUVANJA ELEKTRONSKIH FAKTURA OD 1. JULA 2022.

Bliži se 1. jul 2022. godine, od kada će svi obveznici propisa o elektronskom fakturisanju biti u obavezi da prime i čuvaju elektronske fakture ukoliko im dobavljač pošalje takvu fakturu. Podsećamo da je za subjekte javnog sektora ova obaveza počela od 1. maja 2022. godine.

Obaveza primanja i čuvanja elektronskih faktura od 1. jula 2022. godine važi za subjekte privatnog sektora (PDV obveznici koji nisu subjekti javnog sektora) i za dobrovoljne korisnike Sistema elektronskih faktura (SEF).
Iako obaveza izdavanja elektronskih faktura od strane subjekata privatnog sektora i dobrovoljnih korisnika drugim subjektima privatnog sektora i dobrovljnim korisnicima važi tek od 1. januara 2023. godine, za očekivati je da će mnogi od njih početi sa korišćenjem SEF za izdavanje elektronskih faktura u prelaznom periodu od 1. jula do 31. decembra 2022. godine.

Prema tome, subjekti privatnog sektora i dobrovoljni korisnici SEF treba da imaju i vidu da od 1. jula 2022. godine, ako neki od njihovih dobavaljača (subjekata privatnog sektora i dobrovoljnih korisnika) započne sa evidentiranjem elektronskih faktura, biće u obavezi da prime te fakture i neće moći od tih dobavljača da zahtevaju fakture u drugačijoj formi.
Ovakav stav proizlazi iz odredbi člana 24. stav 6. Zakona o elektronskom fakturisanju:

„Obaveza subjekta privatnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu od strane subjekta javnog sektora, kao i elektronske fakture izdate od strane subjekta privatnog sektora primenjuje se od 1. jula 2022. godine.“

Podsećamo da je u članu 2. tačka 4) Zakona o elektronskom fakturisanju predviđeno da se za dobrovoljne korisnike SEF shodno primenjuju odredbe zakona koje se primenjuju na subjekta privatnog sektora.

U svetlu prethodno navedenih informacija, smatramo da bi bilo poželjno da subjekti privatnog sektora, ukoliko to već nisu učinili zbog eventualnog izdavanja faktura subjektima javnog sektora, već sada razmisle o registraciji u SEF kako bi spremno dočekali trenutak kada će im neki od dobavljača izdati elektronsku fakturu preko SEF.
Napomena: registracijom u SEF subjekt privatnog sektora ili dobrovoljni korisnik SEF nema obavezu izdavanja elektronskih faktura. Ta obaveza počinje najkasnije 1. januara 2023. godine.

Izvor: neobilten

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.