MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

OBRAČUN ZARADE OD 1. JANUARA 2022. GODINE

Usvajanjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje izvršene su dve važne izmene u vezi sa obračunom zarada zaposlenih:

  • povećan je neoporezivi iznos zarade sa 18.300 na 19.300 dinara mesečno
  • smanjena je stopa doprinosa PIO na teret poslodavca za 0,5% (sa 11,5% na 11%, odnosno ukupno sa 25,5% na 25%).

Novi neoporezivi iznos od 19.300 dinara se primenjuje od 1. januara 2022. godine. Prvo usklađivanje ovog neoporezivog iznosa vršiće se u 2023. godini.

Nova stopa doprinosa PIO na teret poslodavca od 11% se takođe primenjuje od 1. januara 2022. godine.

Ako zaposleni ima ugovorenu bruto zaradu, razlika od 1. januara 2022. godine će biti u povećanju neto plate zaposlenog od 100 dinara zbog povećanja neoporezivog iznosa zarade (razlika od 1.000 dinara * 10% = 100 dinara).* Naravno, ako je ugovorena neto zarada zaposlenog (iako to nije u skladu sa odredbama Zakona o radu), razlika od 100 dinara će biti ušteda za poslodavca.

*Napomena: odnosi se na zaradu koja je viša od najniže osnovice doprinosa i niža od najviše osnovice doprinosa.

Što se tiče smanjenja stope doprinosa PIO na teret poslodavca od 0,5%, to će značiti uštedu za poslodavca od 100 dinara na svakih 20.000 dinara bruto zarade (npr. na bruto zaradu od 60.000 dinara ušteda je 300 dinara).

Izvor: neobilten

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.