MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

OBRAČUN LIČNE ZARADE PREDUZETNIKA OD 1. JANUARA 2022. GODINE

Na obračun lične zarade preduzetnika od 1. januara 2022. godine utiču novi neoporezivi iznos zarade, smanjenje ukupne stope doprinosa PIO i nova najniža i najviša osnovica doprinosa.

Novi neoporezivi iznos zarade od 19.300 dinara, nova ukupna stopa doprinosa PIO od 25% i nove osnovice doprinosa primenjuju se od 1. januara 2022. godine.
Osnovica doprinosa predstavlja mesečni iznos lične zarade u smislu Zakona o porezu na dohodak građana (čl. 22. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – ZDOSO), s tim što ne može biti niža od najniže mesečne osnovice doprinosa (član 36. ZDOSO).

Preduzetnik koji ne isplati ličnu zaradu do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec, dužan je da najkasnije do poslednjeg dana tekućeg meseca obračuna i uplati doprinose na najnižu mesečnu osnovicu (član 52a ZDOSO).

Podsećamo da se za obračun lične zarade preduzetnika ne primenjuju odredbe o obavezi isplate minimalne zarade (važi samo za zaradu zaposlenih u skladu sa Zakonom o radu). Znači, lična zarada preduzetnika može biti niža od minimalne zarade, ali se doprinosi plaćaju najmanje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa.

Za preduzetnike (koji nisu osigurani po drugom osnovu) koji određuju bruto ličnu zaradu u iznosu najniže osnovice doprinosa, neto lična zarada za obračune u 2022. godini će iznositi 18.589,76 dinara.

Izvor: neobilten

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.