OBVEZNICI EKSTERNE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Na osnovu Zakona o računovodstvu, privredni subjekti razvrstavani su po finansijskim izveštajima na: mikro, mala, srednja i velika. Zakon o reviziji detaljno propisuje koji privredni subjekti imaju obavezu eksterne revizije finansijskih izveštaja.

Obveznici eksterne revizije finansijkih izveštaja su:

– Mikro i mala pravna lica i preduzetnici koji su ostvarili poslovni prihod veći od 4.400.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti u poslovnoj godini;

– Velika i srednja pravna lica i preduzetnici;

– Javna društva (nezavisno od veličine);

– Ogranci stranih pravnih lica koji obavljaju privrednu delatnost u Srbiji, čiji poslovni prihod prelazi 4.400.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti;

– Matična preduzeća koja sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje, bez obzira na veličinu po razvrstavanju;

– Javna akcionarska društva;

– Platne institucije i institucije elektronskog novca;

– Političke partije;

– Pravna lica koja učestvuju na konkusrsima za javne nabavke;

– Finansijske organizacije: banke, društva za osiguranje, davaoci finansijskog lizinga, dobrovoljni penzioni fondovi, berze i brokersko dilerska društva, otvoreni i zatvoreni investicioni fondovi i društva za upravljanje investicionim fondovima, faktoring društva i druge finansijske organizacije.

Autor: Biljana Trifunović

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.