MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

PAKET MERA 5 + 3 PREDLOŽEN OD STRANE UNIJE POSLODAVACA

Unija poslodavaca Srbije (UPS) uputila je Vladi Srbije predlog Paketa 5+3 mera za revitalizaciju privrede Srbije i minimiziranje uticaja pandemije na nacionalnu ekonomiju.


UPS predlaže Vladi Srbije:
– Smanjenje PDV-a u najteže pogođenoj oblasti turizma i ugostiteljstva na 10%
– Plaćanje PDV-a po realizovanoj fakturi, počev od 1. Januara 2021
– Ukidanje obaveze dokumentovanja neoporezovanih troškova naknada prevoza za dolazak i odlazak zaposlenih sa posla
– Smanjenje iznosa lokalnih komunalnih taksi za 30%, kao što su, na primer, naknade za isticanje firme
– Odlaganje plaćanja eko takse do 1. Aprila 2021 godine

Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja upućeni su sledeći predlozi:
– Zaposlenima omogućiti korišćenje prošlogodišnjeg godišnjeg odmora i nakon 30. Juna tekuće godine, kao i da ukoliko se isti koristi iz delova ne postoji ograničenje da prvi deo ne sme biti kraći od 2 nedelje
– Da naknada zarade zbog privremene sprečenosti na rad u trajanju od 30 dana ide o trošku Fonda za zdravstveno osiguranje, a ne o trošku poslodavca
– Da se pojednostavi procedura davanja saglasnosti nadležnog ministra u slučaju da poslodavac ima, usled prekida rada ili smanjenog obima posla, potrebu da uputi zaposlenog na odsustvo duže od 45 radnih dana, uz naknadu zarade od 60%

Izvor: Unija poslodavaca Srbije

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.