MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

PIB REGISTAR

Na sledećem linku dostupan je PIB registar – registar svih obveznika kojima je dodeljen poreski identifikacioni broj (PIB):

Unosom PIB-a u polje za pretragu, za traženi PIB se dobijaju sledeći podaci za poreskog obveznika:

  • Matični broj
  • Naziv
  • Mesto i opština
  • Status PIB-a
  • Podaci iz PDV registra: status, period podnošenja, datum ulaska u PDV i istorija podnošenja PDV prijava
  • Podaci o zakonskom zastupniku: ime, prezime i jedinstveni matični broj građana (JMBG)
  • Podaci o ovlaćenom licu za elektrosnko poslovanje: ime i prezime
MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.