PORESKA REŠENJA ZA PREDUZETNIKE PAUŠALCE ZA 2023. GODINU

Poreska uprava je izvršila obračun poreza i doprinosa za 2023. godinu za preduzetnike paušalce.

Rešenja se dostavljaju u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave u periodu 19.01. – 23.01.2023. godine i smatraju se dostavljenim danom postavljanja na portal Poreske uprave, shodno odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Mesečne akontacije po osnovu poreza i doprinosa za 2023. godinu, uplaćuju se sa pozivom na broj u čijoj je strukturi broj odobrenja za plaćanje – BOP dodeljen za 2023. godinu.

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.