MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

PRIJAVA ZA IZDAVANJE BEZBEDNOSNOG ELEMENTA (FISKALIZACIJA)

Jedan od važnih koraka u procesu nove fiskalizacije je i podnošenje prijave i izdavanje bezbednosnog elementa.

Obveznik fiskalizacije naručuje bezbednosni element kada zna koji fiskalni uređaj će koristiti.

Bezbednosni element je personalizovan za obveznika fiskalizacije, za konkretan poslovni prostor i poslovnu prostoriju.

Poreska uprava je objavila Uputstvo za podnošenje prijave za izdavanje bezbednosnog elementa:

Uputstvo za podnošenje prijave za izdavanje bezbednosnog elementa

U nastavku prenosimo u celosti obavešenje Poreske uprave:

„Obveznici fiskalizacije kojima je dodeljena jedinstvena oznaka poslovnog prostora i poslovne prostorije na osnovu podnete PGJO prijave i koji su u poresko sanduče dobili pozivnu poruku za uvođenje u proces eFiskalizacije, mogu da podnesu prijavu za izdavanje bezbednosnog elementa.

Prijavu za izdavanje bezbednosnog elementa ovlašćeno lice obveznika fiskalizacije podnosi preko Elektronskog servisa za fiskalizaciju (ESF) kojem se pristupa preko portala ePorezi (https://eporezi.purs.gov.rs).

Obveznik fiskalizacije naručuje bezbednosni element kada je spreman za fiskalizaciju, odnosno kada zna koji fiskalni uređaj će koristiti.

Registar odobrenih elemenata elektronskog fiskalnog uređaja može se naći na portalu Poreske uprave na linku

Nakon generisanja podataka i izrade bezbednosnog elementa u formi pametne kartice, ovlašćeno lice dobija u poresko sanduče obaveštenje o izrađenom bezbednosnom elementu, kao i vremenu preuzimanja istog. Bezbednosni elementi u obliku pametne kartice preuzimaju se na šalteru „Vaš poreznik“ u nadležnoj filijali Poreske uprave, osim za obveznike CVPO koji bezbednosni element preuzimaju u Centru za velike poreske obveznike. Ukoliko je bezbednosni element u vidu fajla, on se automatski šalje u poresko sanduče gde će obveznik imati instrukcije za njegovo preuzimanje.

Podsećamo da je bezbednosni element hardverski ili softverski element koji Poreska uprava izdaje obvezniku fiskalizacije radi potvrde autentičnosti obveznika fiskalizacije.

Račun koji je izdat bez korišćenja bezbednosnog elementa, ne može se smatrati fiskalnim računom u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji.

Bezbednosni element je personalizovan za obveznika fiskalizacije, za konkretan poslovni prostor i poslovnu prostoriju i ne može da se koristi od strane neovlašćenog lica, u drugom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, odnosno u okviru neodgovarajućeg elektronskog fiskalnog uređaja.

Uputstvo za podnošenje prijave za izdavanje bezbednosnog elementa možete pronaći na linku

Izvor: neobilten

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.