SERBIAN BLOCKCHAIN SUMMIT 4.0 ODRŽAN 01.12.2021

Četvrti po redu Serbian Blockchain Summit održan je u Beogradu, medjutim ovoga puta sa smanjenim kapacitetom zbog trenutne COVID situacije tako da se dešavanje ograničilo samo na pravno-poreski deo, a nadamo se da će naredne godine biti drugačija situacija.

Predavači su bili: Uroš Preočanin, Bogdan Vujović, Žarko Ptiček, Kristina Stanković, Mike Popesku i Dušan Romčević.

Sa naše strane na skupu je učestvovao Miloš Praštalo, osnivač MNP ADVISORY i Dejan Škobić, direktor KEC GRUPE.

Oblasti koje su se obuhvatile na radionici su:

  • Digitalna imovina: razumevanje poresko-pravnog okvira i upravljanje povezanim rizicima
  • Mogućnosti prinudne naplate digitalne imovine
  • Zakon o digitalnoj imovini – potencijalni problemi i primena u praksi
  • Prikupljanje kapitala putem izdavanja digitalnih tokena
  • Panel diskusija: uticaj pravne regulative na blokčejn poslovanje
https://www.cryptokonf.com/

Skup i radionica su bili izvrsno organizovani, a samim tim sve pohvale upućujemo Nikoli Korbaru osnivaču i organizatoru blockchain samita.

Mi smo na radionici savetovali određena rešenja i sugestije koje želimo da se iznesu na predlog zakonodavcu pa se samim tim primena možda i nađe u nekom budućem pravilniku, uredbi ili na kraju krajeva u dopuni zakona.

Predlozi za izmenu i dopunu postojećeg rešenja koje smo dali su:

  • Oslobođenje obračunavanja i plaćanja PDV na sve oblike digitalne imovine (posebno na tokene, budući da je trenutnim rešenjem oslobođena samo kripto imovina – tj kriptovalute)
  • Nepostojanje obaveze podnošenja Prijave poreza na kapitalnu dobit u slučaju razmene jedne za drugu digitalnu imovinu
  • Nepostojanje obaveze podnošenja Prijave poreza na kapitalnu dobit u slučaju ulaganja dobiti od prodaje digitalne imovine u bilo koju drugu imovinu (nepokretnosti, udele, HOV i slično) – trenutno važi oslobodjenje samo ako se dobit uloži u kapital rezidentnog obveznika (npr DOO)

Autor: Miloš Praštalo, kripto računovođa

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.