OBRAČUN ČLANARINE PKS ZA 2022. GODINU

U „Službenom glasniku RS“ broj 126 od 23.12.2021. godine objavljena je Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2022. godini. Iznos članarine za 2022. godinu se određuje u skladu sa podacima iz finansijskih izveštaja za 2020. godinu. U odnosu na prošlu godinu, Odluka o članarini PKS za […]

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.