OBVEZNICI EKSTERNE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Na osnovu Zakona o računovodstvu, privredni subjekti razvrstavani su po finansijskim izveštajima na: mikro, mala, srednja i velika. Zakon o reviziji detaljno propisuje koji privredni subjekti imaju obavezu eksterne revizije finansijskih izveštaja. Obveznici eksterne revizije finansijkih izveštaja su: – Mikro i mala pravna lica i preduzetnici koji su ostvarili poslovni prihod veći od 4.400.000 EUR […]

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.