MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

DEVIZNA FAKTURA – OBAVEZNO ISKAZIVANJE IZNOSA I U DINARIMA

Od 1. Jula 2021 godine, od kada je počela primena novog Pravilnika o PDV, neka pravila u vezi sa iskazivanjem iznosa u dinarima na fakturama koje se naplaćuju u stranoj valuti su precizirana, dok su neka druga pravila nova. Član 197. Pravilnika o PDV glasi: „Ako se naknada za promet dobara, odnosno usluga naplaćuje u […]

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.