PLAN PORESKE KONTROLE ZA 2021 GODINU

Poreska uprava je sačinila Godišnji plan poreske kontrole za 2021. godinu. Način vršenja poreske kontrole je propisan članom 118. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Poreska kontrola se vrši na osnovu godišnjeg plana, koji donosi direktor Poreske uprave, a koji je zasnovan na oceni poreskog značaja i poreskog rizika poreskog obveznika. Pri utvrđivanju plana […]

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.