MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

OBRAČUN ZARADA OD 01.01.2021

Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, povećan je neoporezivi iznos zarade sa 16.300 na 18.300 RSD mesečno. Ako zaposleni ima ugovorenu bruto zaradu, razlika od 01.01.2021 godine će biti u povećanju neto plate zaposlenog od 200 dinara zbog povećanja neoporezivog iznosa zarade (razlika od 2.000 RSD * 10% = […]

OBRAČUN LIČNE ZARADE PREDUZETNIKA OD 01.01.2021

Na obračun lične zarade preduzetnika od 01.01.2021 godine utiču novi neoporezivi iznos zarade i nova najniža i najviša osnovica doprinosa. Primenjuje se novi neoporezivi iznos zarade od 18.300 RSD dok osnovica doprinosa predstavlja mesečni iznos lične zarade u smislu Zakona o porezu na dohodak građana, s tim što ne može biti niža od najniže mesečne […]

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.