STAMBENA ZAJEDNICA KAO PORESKI OBVEZNIK

Šta je stambena zajednica Stambenu zajednicu čine svi vlasnici posebnih delova stambene, odnosno stambeno-poslovne zgrade. Ako zgrada ima više celina sa zasebnim ulazima, vlasnici posebnih delova svake od tih celina mogu formirati stambenu zajednicu ulaza. Stambena zajednica ima status pravnog lica, koji stiče trenutkom kada najmanje dva lica postanu vlasnici dva posebna dela. Stambena zajednica […]

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.