MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

POVERAVANJE VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA ISKLJUČIVO LICIMA SA DOZVOLOM

Ministarstvo finansija je objavilo obaveštenje o poveravanju vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja, u kojem se podsećaju pravna lica i preduzetnici da mogu poveriti te poslove isključivo pravnim licima i preduzetnicima koji imaju dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga i koja su upisana u Registar pružalaca računovodstvenih usluga kod APR. Za nepostupanje u skladu sa […]

STAMBENA ZAJEDNICA KAO PORESKI OBVEZNIK

Šta je stambena zajednica Stambenu zajednicu čine svi vlasnici posebnih delova stambene, odnosno stambeno-poslovne zgrade. Ako zgrada ima više celina sa zasebnim ulazima, vlasnici posebnih delova svake od tih celina mogu formirati stambenu zajednicu ulaza. Stambena zajednica ima status pravnog lica, koji stiče trenutkom kada najmanje dva lica postanu vlasnici dva posebna dela. Stambena zajednica […]

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.