PREKNJIŽAVANJE PORESKIH OBAVEZA

Zahtev za preknjižavanje U skladu sa članom 10. stav 2. tačka 4) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Službeni glasnik RS“ br. 80/02 … 144/20) u poreskopravnom odnosu fizičko, odnosno pravno lice ima pravo da koristi više ili pogrešno plaćeni porez odnosno sporedna poreska davanja za namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu, putem preknjižavanja. […]

ZAHTEVI ZA PREKNJIŽAVANJE OD 01.01.2021 SE PODNOSE PUTEM PORTALA E-POREZI

Izmene i dopune ZPPPA stupaju na snagu 5. Decembra 2020 godine. Najvažnija izmena koja se tiče svih privrednih subjekata je uvođenje mogućnosti da se zahtevi za povraćaj i preknjižavanje više ili pogrešno plaćenog poreza i odlaganje plaćanja dugovanog poreza mogu dostavljati elektronskim putem preko portala ePorezi počev od 1. Januara 2021 godine. Zahtev za povraćaj […]

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.