PORESKI PUNOMOĆNICI – IZDAVANJE FAKTURA U IME STRANIH LICA

Članom 10a stav 6. Zakona o PDV predviđeno je: „Poreski punomoćnik stranog lica u ime i za račun tog stranog lica obavlja sve poslove u vezi sa ispunjavanjem obaveza i ostvarivanjem prava koje strano lice u skladu sa ovim zakonom ima kao obveznik PDV (podnošenje evidencione prijave, obračunavanje PDV, izdavanje računa, podnošenje poreskih prijava, plaćanje […]

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.