MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent

IZVEŠTAJ O TRANSFERNIM CENAMA

Ako pravno lice ili preduzetnik posluje sa povezanim licima u zemlji ili inostranstvu, obavezan je da izveštaj preda Poreskoj upravi do 30.06. svake godine za prethodnu poslovnu godinu. Bitno je napomenuti da se puna studija o transfernim cenama podnosi u slučaju prometa među povezanim licima iznad 8 miliona dinara, a skraćena studija se podnosi u […]

MNP logo with the strapline - dark blue with light blue arrow - transparent
Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.

Preuzmite besplatan ebook klikom na dugme ispod.