KRATAK OSVRT NA POVEZANA LICA I TRANSFERNE CENE

U ovom članku bavimo se povezanim licima u smislu Zakona o porezu na dobit. Zakon ne zabranjuje da povezana lica međusobno posluju. Propisano je da se poslovanje između povezanih lica obelodani, odnosno da se prihodi i rashodi koji su ostvareni u poslovanju sa povezanim licima iskažu u poreskom bilansu, za preduzetnike u PB-2, a za […]

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.