STAMBENA ZAJEDNICA KAO PORESKI OBVEZNIK

Šta je stambena zajednica Stambenu zajednicu čine svi vlasnici posebnih delova stambene, odnosno stambeno-poslovne zgrade. Ako zgrada ima više celina sa zasebnim ulazima, vlasnici posebnih delova svake od tih celina mogu formirati stambenu zajednicu ulaza. Stambena zajednica ima status pravnog lica, koji stiče trenutkom kada najmanje dva lica postanu vlasnici dva posebna dela. Stambena zajednica […]

UDRUŽENJA – OSNIVANJE, POREZI I RAČUNOVODSTVO

Udruženja građana osnivaju se prema važećim propisima kao neprofitne organizacije civilnog sektora koje rade u cilju opšteg dobra. Iako često zaključujemo da ove organizacije ne zarađuju, u praksi se pokazalo da mogu ponuditi proizvode i usluge koje naplaćuju. U ovom slučaju je nadležan Zakon o udruženjima, koja su dobrovoljna, nevladina, nedobitna i rade u opštem […]

ŠTA SVE TREBA ZNATI KADA SE OSNIVA UDRUŽENJE, ZADUŽBINA ILI FONDACIJA?

Da li znate, koja su prava i obaveze udruženja, zadužbina i fondacija kada se registruju u Srbiji? Na stranici Agencije za privredne registre (APR) u delu „Registri/ Udruženja/ Uputstva“ je objavljena brošura „Šta bi trebalo da znate kada osnivate udruženje, zadužbinu ili fondaciju.“Vodič je namenjen organizacijama civilnog društva u osnivanju i sadrži korisne informacije o […]

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.