PAKET MERA 5 + 3 PREDLOŽEN OD STRANE UNIJE POSLODAVACA

Unija poslodavaca Srbije (UPS) uputila je Vladi Srbije predlog Paketa 5+3 mera za revitalizaciju privrede Srbije i minimiziranje uticaja pandemije na nacionalnu ekonomiju. UPS predlaže Vladi Srbije:– Smanjenje PDV-a u najteže pogođenoj oblasti turizma i ugostiteljstva na 10%– Plaćanje PDV-a po realizovanoj fakturi, počev od 1. Januara 2021– Ukidanje obaveze dokumentovanja neoporezovanih troškova naknada prevoza […]

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.