ZAKON O POSTUPKU REGISTRACIJE U APR – IZMENE I DOPUNE

Izmene i dopune Zakona stupaju na snagu 16.11.2021 godine, osim izmena i dopuna iz tačaka 1) i 5) ovog teksta (primenjuju se od 17.5.2023. godine) i izmena i dopuna iz tačke 4) ovog teksta (primenjuju se od 17.11.2022. godine). Najvažnije izmene i dopune Zakona se odnose na sledeće: 1) Prijava za osnivanje privrednog društva podnosi […]

Mi smo partneri naših klijenata a oni su upravo u nama prepoznali kvalitet.